CỔ ĐÔNG CHIẾN LƯỢC

1. CÔNG TY FORINCONS INVEST: Công ty Forincons được thành lập năm 2008 với mục tiêu tham gia vào các hoạt động đầu tư trong linh vực y tế bao gồm:

* đầu tư các thiết bị công nghệ cao phục vụ trong chẩn đoán và điều trị bệnh ung thư

* gói khám tầm soát ung thư và telemedicine

* đầu tư cơ sở hạ tầng y tế

* dịch vụ dinh dưỡng tại bệnh viện

* cung cấp dược phẩm thông qua các dự án đầu tư của cổ đông chiến lược

* xét nghiệm và phân tích gen

Trải qua hơn 12 năm hoạt động, Forincons đã hợp tác đầu tư thành công và đưa vào hoạt động rất nhiều dự án, phục vụ hàng ngàn lượt bệnh nhân.

2. CÁC CHUYÊN GIA Y TẾ QUỐC TẾ: Cùng với sự tham gia của Forincons Invest, HNS vinh dự có đội ngũ chuyên gia tư vấn (TS. Ronald Van Konkelenberg và Ths. Bs. Ton Van Der Velden) là cổ đông chiến lược đồng hành cùng công ty. Thông tin chi tiết về kinh nghiệm và tầm nhìn của đội ngũ chuyên gia quốc tế được thể hiện ở trang 1 của website.