Đội ngũ điều dưỡng

Chúng tôi luôn đề cao y đức, chuyên môn giỏi, yêu nghề, tinh thần trách nhiệm cao, tận tâm trong công việc. Qua đó mong muốn mang lại nụ cười hạnh phúc cho thật nhiều người.

BS. ĐỘI NGŨ ĐIỀU DƯỠNG CỘNG TÁC VIÊN
Các điều dưỡng cộng tác viên là những điều dưỡng đang làm việc tại các bệnh viện trên đại bàn Hà Nội.