Đội ngũ chuyên môn

Chúng tôi luôn đề cao y đức, chuyên môn giỏi, yêu nghề, tinh thần trách nhiệm cao, tận tâm trong công việc. Qua đó mong muốn mang lại nụ cười hạnh phúc cho thật nhiều người.

BS. Phạm Phương Chi
GV trường Đại học Y Hà Nội, phụ trách nhiều chức vụ trong các bệnh viện lớn
BS. Nguyễn Thị Thư
GV trường Đại học Y Hà Nội, phụ trách nhiều chức vụ trong các bệnh viện lớn
BS. Phùng Khánh Hưng
GV trường Đại học Y Hà Nội, phụ trách nhiều chức vụ trong các bệnh viện lớn
BS. Nguyễn Hương Thu
GV trường Đại học Y Hà Nội, phụ trách nhiều chức vụ trong các bệnh viện lớn
BS. Nguyễn Thành Tâm
GV trường Đại học Y Hà Nội, phụ trách nhiều chức vụ trong các bệnh viện lớn
BS. Trần Quốc Hiếu
GV trường Đại học Y Hà Nội, phụ trách nhiều chức vụ trong các bệnh viện lớn
BS. Đào Quang Minh
GV trường Đại học Y Hà Nội, phụ trách nhiều chức vụ trong các bệnh viện lớn
BS. Phạm Thu Hương
GV trường Đại học Y Hà Nội, phụ trách nhiều chức vụ trong các bệnh viện lớn