Đội ngũ bác sĩ

HNS huy động các bác sĩ chuyên khoa nội có chuyên môn cao cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh cho khách hàng.

BS. Nguyễn Thị Minh Diệu
Bác sĩ phụ trách chuyên môn tại phòng khám gia đình Nam Từ Liêm
BS. Hà Thị Liên
Bác sĩ Chuyên khoa I, bác sĩ tại phòng khám gia đình Nam Từ Liêm